Stichting Datare is een stichting voor Kunst.

Een stichting met als doel: het organiseren en/of ondersteunen van grensoverschrijdende manifestaties op het gebied van kunst en cultuur, die in opzet en uitvoering een multidisciplinair en creatief-artistiek karakter heeft.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het verstrekken van subsidie of het verlenen van facilitaire ondersteuning, het organiseren of mede organiseren van manifestaties en het mede mogelijk maken daarvan, alles in de meest ruime zin des woords.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Thea van der Veen: voorzitter
  • Jos Stroomer: secretaris
  • Bert Smit: penningmeester
  • Ben Remkes: lid