Waarom een stichting als DATARE?

Mensen die al dan niet professioneel met kunst bezig zijn, willen graag hun producten laten zien. Zij hebben die mogelijkheid wél als zij nog in opleiding zijn, komen ze los van die opleiding dan wordt het al een slag moeilijker. Natuurlijk wordt er her en der geëxposeerd, gemusiceerd, gedanst, gespeeld op toneel, etc. Op zich goede gelegenheden om de kunsten te laten zien.
Het wordt evenwel nog moeilijker wanneer verschillende disciplines willen samen werken om te komen tot een soort kunstmanifestatie. Zo'n manifestatie duurt meerdere dagen, kent uiteenlopende onderdelen (kunstdisciplines) maar wordt wel vanuit één visie of invalshoek opgezet. Datare wil juist dit soort manifestaties ondersteunen.

Datare is een rechtspersoon en kan daardoor fondsen benaderen voor een bijdrage. Datare wil advies geven over de opzet en uitwerking van zo'n manifestatie en zet een begroting op. Ook overlegt Datare met beheerders van locaties waar de uitvoering gaat plaatsvinden. Tenslotte verzorgt Datare de publiciteit. Uiteraard gaat alles in overleg met de uitvoerende partijen. Zij blijven inhoudelijk verantwoordelijk voor het resultaat. Het enige wat Datare wil is interdisciplinaire manifestaties mogelijk maken, inhoudelijk en grensoverschrijdend, door haar organiserend vermogen, haar kennis van financiën en fondsen in te zetten.